از ویژگیهایی که این مرکز را از سایرین مجزا ساخته است، وجود اتاق عمل و ریکاوری مجهز و مدرن می باشد که تمامی خدمات بیهوشی را جهت درمان کودکان زیر ۳ سال و حتی بزرگسالان ارایه می نماید.

CSR

مجله آموزشی

فهرست