ترمیم دندان شیری

پوسیدگی های اولیه کودکی

چگونه از پوسیدگی های اولیه پیشگیری نماییم؟

بسیاری از والدین نمی دانند که غذاها و نوشیدنی ها از قبیل شیر مادر، شیر خشک، شیر پاستوریزه و آب میوه ها به طور طبیعی دارای قندهایی هستند که در پروسه پوسیدگی دخیل می باشند. هنگامیکه کودکان با شیشه شیر به خواب می روند، مایع در دهان کودک برای مدت طولانی می ماند و محیط مناسبی را برای باکتریها ایجاد می نماید.
شما نمی توانید تغذیه کودک را متوقف نمایید اما می توانید تعدد و زمان مواجهه ی کودک با “تماسهای قندی” را تعدیل نمایید. میان وعده های غذایی را کاهش دهید اگر نیاز به شیشه بود، تنها از آب به هنگام خواب استفاده نمایید. تحقیقات نشان می دهد که کودکان با باکتریهای پوسیدگی زا به دنیا نمی آیند، اما معمولاً در سنین اولیه از طریق مادر یا پرستار درگیر می شوند. حتی اگر یک پوسیدگی در دهانتان باشد شما حامل باکتریهای پوسیدگی زا می باشید.

دندانهای شیری سالم

1) باکتریها از طریق بزاق انتقال می یابند و می توانند قبل از آنکه اولین دندان رویش یابد در دهان حضور یابند.
2) از داشتن قاشق و چنگال مشترک با کودک اجتناب نمایید.
3) هنگامیک کودک به خواب رفت، شیشه را از او جدا نمایید.
4) دندانها و لثه کودک را با گاز مرطوب و حداقل دو بار در روز پس از تغذیه ی کودک، تمیز نمایید.
5) والدین نقش بسیار مهمی در تشخیص پوسیدگیهای اولیه در کودکان بازی می نمایند. لب کودک را برای پیدا نمودن علائم اولیه ی پوسیدگی یا نقاط سفید کنار بزنید.
اگر نقاط سفید را بر روی دندانهای کودک، بخصوص دندانهای جلویی مشاهده نمودید، به کلینیک تخصصی آفاق مراجعه نمایید. دندانپزشکان متخصص بخش اطفال ممکن است فلوراید تراپی را برای کودک شما برای چند ماه انجام دهند تا از دندان در برابر پوسیدگیها و خسارات بعدی محافظت نمایند.
1) پوسیدگی متوسط تا شدید
2) پوسیدگی متوسط تا شدید
3) پوسیدگی شدید
هنگامیکه دندانهای اولیه ی کودک رویش می یابند، تمیز کردن آنها را با یک گاز نرم و مرطوب یا مسواک کوچک و نرم به همراه لایه ی بسیار نازکی از خمیردندان حاوی فلوراید آغاز نمایید. در این سن ممکن است دندانپزشکان آفاق برای شما فلوراید تراپی را تجویز نمایند. فلوراید به ساختار دندانهای در حال رشد کمک می کند و آنها را در برابر پوسیدگی مقاوم می نماید. کودکانی که آب حاوی فلوراید مصرف می نمایند، نیاز به دریافت مکمل های فلوراید نیستند.
از سن دو سالگی ، دندانهای کودک را با گذاردن خمیردندان به اندازه ی یک نخود بر سر مسواک ، تمیز نمایید. به کودک آموزش دهید که خمیردندان را پس از مسواک زدن ، بیرون بریزد. به کودک خود تا سن هشت سالگی کمک نمایید که دندانهایش را مسواک بزند تا آنکه خودش به این مهارت نائل آید.

به یاد داشته باشید:

1) از ریختن بزاق بر روی کودک اجتناب نمایید.
2) در شیشه ی کودک هنگام خواب آب بریزید.
3) لب کودک را کنار بزنید و به دنبال علائم پوسیدگی بگردید.
4) غذاهای سالم را به کودک بدهید، غذاها و نوشیدنیهای شیرین را محدود کنید.
5) دهان کودک را تمیز نگهدارید.
6) کودک را در ابتدایی ترین روزهای رویش دندان به دندانپزشکی ببرید و معاینات منظم را برای او در نظر بگیرید.

مجله آموزشی

فهرست