جراحی فک و صورت (جراحی ارتوگناتیک):

جراحی فک و صورت یا ارتوگناتیک یک تخصصی در شاخه جراح فک و دهان می باشد و معمولا بخشی از درمان ارتودنسی به شمار می رود.

شامل تغییر فکین به جهت تغییر مکان و جای آن ها برای بهبود عملکرد و ظاهر دهان می باشد.

گاها مسیر هوایی یا تنفسی هم مدنظر می باشد.

برای نتایج بهتر، جراحی ارتودنسی و ارتوگناتیک باید با برنامه و با هم انجام شود.

انتخاب این نوع از درمان نیاز به یک تایید قابل تامل دارد .

جراحی دهان و فک و صورت جراحی‌ای است که طیف وسیعی از بیماری‌ها، صدمات و نقوص سر و صورت و فک و گردن و طاق جمجمه، چه بافت نرم و چه بافت سخت ناحیه دهان و فک و صورت را اصلاح می‌کند. این رشته در جهان به عنوان یکی از تخصص‌های رشته پزشکی محسوب می‌شود ولی در ایالات متحده از تخصص‌های رشته دندان‌پزشکی است. در ایران نیز از تخصص‌های دندانپزشکی است که پس از دوره عمومی ۵ سال طول دوره این تخصص می‌باشد. موارد آموزشی شامل جراحی‌های داخل دهانی کوچک (مینور)، جراحی اسیب‌های ترافیکی (تروما)، جراحی عفونت‌های فک و صورت، جراحی ترمیمی و زیبایی فک و صورت و جمجمه و گردن، جراحی تومورها و کیست‌های خوش و بدخیم فک و صورت و گردن، جراحی نواقص مادرزادی و اکتسابی مثل شکاف کام و لب یک طرفه و دو طرفه، و جراحی‌هایی ک در ناحیه دهان، فک، صورت، جمجمه و گردن قابل انجام می‌باشد. جراحی پیوند صورت نیز به محوریت جراحان فک و صورت انجام می‌شود. چهار فلوشیپ فوق تخصصی نیز دارد ک شامل جراحی کنسر دهان فک و صورت، جراحی فک و صورت کودکان، جراحی تروما فک و صورت و جراحی ترمیمی فک و صورت، می‌باشد.

مجله آموزشی

فهرست