متخصص اندو یا اندودانتیست چه کسی است؟

متخصص اندو یا اندودانتیست نوعی متخصص در رشته دندانپزشکی می باشد. مثل خیلی از واژه های پزشکی دیگر، “اندودانتیکس” ریشه یونانی دارد و به معنی داخل دندان می باشد. دندانپزشکانی که تخصص اندو یا عصب کشی دارند، به درمان ریشه دندان میپردازند

 در قسمت تاج دندان ، خارجی ترین سطح از سطحی به نام مینای دندان تشکیل شده است که مقاوم ترین ساختار را در بدن انسان دارامی باشد، داخل دندان هم از مواد نرم تری ساخته شده است. لایه ای که زیر مینای دندان می باشد، دنتین نام دارد. بعد از آن پالپدندان که در آن عروق خونی و عصب ها دیده می شوند، وجود دارد. دندان ها از این قسمت تغذیه می کنند و می توانند حس را به دندان منتقل کنند. پالپ در فضایی وسط دندان قرار گرفته که به این فضا، کانال ریشه گفته می شود. واژه روت کانال یا کانال ریشه اغلب مترادفی برای شرح درمان های دندانپزشکی می باشد که دندانپزشکان در صورت التهاب یا آسیب دندان، به درمان این منطقه میپردازند.

همه دندانپزشکان عمومی توانایی تشخیص و درمان مشکلات اندودنتیک را دارند. بیشتر کانال های ریشه می توانند توسط دندانپزشک عمومی درمان شوند، اما گاهی اوقات به خاطر شدت شرایط دندان ها، دندانپزشک عمومی شما را نزد متخصص درمان ریشه می فرستد. این دندانپزشکان دوسال اضافه تر آموزش دیده اند، درباره آخرین تکنیک های پیشرفته در درمان کانال ریشه مطالعه کرده اند. در نتیجهمی توانند به شما در رسیدن به نتیجه ای ایده آل و بهتر کمک کنند.

یک مورد شایعی که منجر به انجام روت کانال یا درمان ریشه می شود، پوسیدگی دندان است.

زمانی که پوسیدگی ها شدید شوند، از مینای دندان عبور می کنند و به عاج می رسند. سپس بافت های حساس در پالپ دندان را آلوده بهباکتری ها می کنند.

در فضای بسته و گرم ریشه دندان، باکتری های بد افزایش پیدا می کنند و منجر به تورم در بافت های نرم نزدیک می شوند، که فرد درنهایت دچار دندان درد می شود.

با این وجود، ممکن است دندان حتی در صورت نداشتن پوسیدگی نیاز به درمان ریشه داشته باشد، این در شرایطی است که به دندانضربه وارد شده باشد.

مثلا هنگام ورزش ضربه ای به صورت وارد شده باشد. بعد از گذاشتن یخ و کم کردن التهاب، درد در دهان کم و زیاد می شود. اما یکهفته بعد، دندان دچار تغییر رنگ تیره تر از دندان های دیگرمی شود. این موضوع می تواند نشانه ای از در خطر بودن پالپ در کانالریشه باشد. در اینصورت با مراجعه به متخصص اندو باید درمان ریشه صورت گیرد. به عبارتی، اندودنتیست ها متخصصانی هستند کهمی توانند دندان را در محل خود درمان کرده و نگاه دارند.

فهرست