فناوری کد کم با کمک اسکن سه بعدی فک، لثه و دندان‌ها و همچنین ساخت سه‌بعدی و سریع پروتزهای دندانی؛ بسیاری از مشکلات ساخت پروتزهای دندانی به روش‌های سنتی را حل کرده است. ما در مرکز تخصصی دندانپزشکی آفاق با کمک آخرین مدل از دستگاه کد کم و ابزارهای جانبی آن، مدت زمان انجام بسیاری از درمان‌های ترمیمی را از چند هفته به چند روز کاهش داده‌ایم.

فهرست