ونیر

ونیر لایه ی بسیار نازکی از مواد است که روی سطح دندان قرار داده می شود تا ترک و شکستگی های دندان را برطرف کند و یا ظاهری زیبا به آنها ببخشد.این ونیرها یا از جنس پرسلن و یا رزین کامپوزیت می باشند. ونیرهای  کامپوزیتی در مطب دندانپزشک مستقیما رویدندان قرار می گیرند و توسط دندانپزشک شکل می گیرند

ونیر ها لمینت یا ونیر سرامیکی حالت پوسته دارنداین پوسته های سرامیکی بر اساس قالب دندان های بیمار در لابراتوار تولید می شوندوسپس روی دندان ها چسبانده می شوند

شکل دادن و تراشیدن مینای دندان شامل حذف یا تراش دادن قسمتی از مینای دندان به منظور بهبود ظاهر دندان ها میباشد.دندانپزشکان ممکن است این روند را با باندینگ یا ونیر ترکیب کنند.

این روند معمولا برای تغییر طول، شکل و موقعیت دندان استفاده می شود و می تواند مشکلات زیر را حل کند:

•    دندان های کج یا همپوشانی شده

•    دندان های شکسته یا نامرتب

•    مشکلات جزئی در جویدن

فهرست