جرمگیری (scaling and root planning):

جرم دندان درواقع پلاکی است که با جذب برخی مواد معدنی سخت می شود و متشکل از رسوباتی است که روی سطح دندان ها و لثه تشکیل می شوند و رنگ و سلامت دندان ها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد که در نهایت می تواند منجربه پوسیدگی دندان و بیماری های لثه شود.

جرمگیری دندان شامل از بین بردن پلاک دندان و سموم یا میکروارگانیسم های ناخواسته یا عوامل بیماری زا که باعث ایجاد التهاب می شوند، می باشد و یا به عبارتی دیگر هرناحیه از ریشه ی دندان را که توسط باکتری ها آلوده شده است تمیز می کند و در کاهش باکتری های دهانی بسیار موثر است.

تکنیک جرمگیری دو نوع است:

جرمگیری بالای لثه: که عموما توسط دستگاه اولتراسونیک انجام می شود.

جرمگیری زیر لثه: که در موارد خیلی خاص که جرم به زیر لثه و روی سطوح ریشه و دندان نفوذ کرده باشد توسط دندانپزشک متخصص مورد بررسی قرار می گیرد.

مجله آموزشی

فهرست