ترمیمی

آشنایی با دندانپزشکی ترمیمی
دندانپزشکی ترمیمی  و زیبایی علم  و هنر تشخیص و درمان ضایعات، پوسیدگیها و و بد شکلی های ایجاد شده در دندانها می باشد. در درمان‌های ترمیمی سعی بر این می باشد که  شکل صحیح، عملکرد و یکپارچگی دندان‌ها بازیابی گردد و محیط دهان به حالت سلامت برگردد. موارد تجویز درمان ترمیمی بر اساس سه نیاز درمانی پوسیدگی، دندان‌های تغییر رنگ یافته، شکسته یا بد رنگ و جایگزینی ترمیم‌های قبلی است .

در صورت تشخیص پوسیدگیها در مراحل ابتدایی می توان از روشهای پیشگیرانه و یا درمانهای ساده تر جهت بازیابی عملکرد دندان استفاده کرد ولی با پیشرفت پوسیدگی و از دست رفتن قسمتهای بیشتر دندان این روند حالت پیچیده تری پیدا می کند

کارهایی که در بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی انجام میشود شامل تشخیص انواع پوسیدگی، ترمیم و بازسازی دندانها با مواد مختلف به شکل و فرم اولیه و انواع درمانهای زیبایی می باشد .

اموزه تحقیقات گسترده ای در راستای تولید مواد ترمیمی انجام میشود تا بیشترین شباهت را در خصوص مشخصات مکانیکی و فیزیکی به بافت دندانی داشته باشند تا بوانند جایگزین مناسبی برای قسمتهای از دست رفته شوند. مواد همرنگ دندان طیف وسیعی از مواد می باشند که به خصوص در سالهای اخیر جایگاه ویژه ای در دندانپزشکی ترمیمی پیدا کرده اند

انتخاب نوع ماده ای که بازسازی  توسط ان انجام میشود بستگی به عوامل مختلفی از قبیل  وسعت پوسیدگی ،شرایط دهانی،بهداشت بیمار ، شرایط پزشکی بیمار ،نیازهای زیبایی و قضاوت کلینیکی دندانپزشک دارد.

طی روند ترمیم قسمتهای پوسیده و شکسته دندان حذف میشوند و بازسازی دندان به شکل و حالت اولیه با ماده انتخابی انجام میشود و هنر دندانپزشک  ترمیمی در شبیه سازی هر چه بیشتر قسمتهای از دست رفته دندان به حالت طبیعی ان میباشد . هر چه این فرایند سریعتر و در مراحل اولیه انجام شود اسیب وارده به دندان و احتمال از دست رفتن حیات دندان و نیاز به درمانهای پیچیده تر کمتر میشود

درمانهای ترمیمی می تواند هم به صورت مستقیم و در داخل دهان بیمار انجام شود و هم به صورت غیر مستقیم در لابراتوارهای دندانپزشکی ساخته شده و سپس بر روی دندان نصب گردد یا چسبانده شود به عنوان مثال اینله و اُنله کردن که به آن پرکردگی های غیر مستقیم می گویند توسط لابراتوارو از جنس سرامیک یا فلز ساخته می شودو برای پوسیدگی های خفیف تا متوسط یا آنهایی که ساختار کافی برای قرار گرفتن پرکردگی را ندارند، مورد استفاده قرار می گیرد.اینله بدون آسیب رساندن به دندان مستقیما روی سطح دندان نصب می شود.

بالا رفتن سن، بسیاری از ویژگی های جسمانی افراد تغییر خواهد کردبا این حال مهم نیست چند سال داریدزیرا تحقیقات نشان داده است که لبخند افراد همیشه اثر بخشی خود را بر اطرافیان دارد.

درمانهای زیبایی شامل طیف وسیعی می باشد که شامل اصلاح دندانهای تغییر رنگ یافته، بد شکل ، نامنظم و یا شکسته می باشد ودر مجموع هدف این شاخه دندانپزشکی ایجاد یک طرح لبخند زیبا منطبق بر اصول اناتومی و زیبایی می باشد.

فهرست